© 2023 by Maggie Louise. Proudly created with Wix.com

  Kilka słów o mnie

     OBSZARY PRACY:

  • Poczucie smutku, nieszczęścia

  • Zaburzenia lękowe oraz fobie

  • Kłopoty w relacjach z ludźmi

  • Trudności w związku (zdrady, kryzysy, problemy natury seksualnej)

  • Zaniżona samoocena i niepewność

  • Choroba afektywna dwubiegunowa

  • Osamotnienie i odizolowanie

  • PTSD i trauma

  • Brak asertywności

  • Trudności z opanowaniem gniewu

  • Uzależnienia od czynności (zakupoholizm)

  • Przeżycie dotkliwej straty, żałoby

  • Nadużycia seksualne

  • LGBT w obszarze samoakceptacji

  • Traumy międzypokoleniowe

  Przyjmuję na psychoterapię osoby dorosłe-chętne

  i otwarte na zmianę siebie, pragnące poznać mechanizmy swojego funkcjonowania, gotowe by wziąć odpowiedzialność za swoje życie.