Kilka słów o mnie

   OBSZARY PRACY:

 • Poczucie smutku, nieszczęścia

 • Zaburzenia lękowe oraz fobie

 • Kłopoty w relacjach z ludźmi

 • Trudności w związku (zdrady, kryzysy, problemy natury seksualnej)

 • Wypalenie zawodowe

 • Zaniżona samoocena i niepewność

 • Osamotnienie i odizolowanie

 • Brak asertywności

 • Trudności z opanowaniem gniewu

 • Uzależnienia od czynności (zakupoholizm)

 • Przeżycie dotkliwej straty, żałoby

 • Nadużycia seksualne

 • Zaburzenia seksualne 

 • LGBT w obszarze samoakceptacji

 • Traumy międzypokoleniowe

 • Problemy wynikające z wysokiej wrażliwości

Przyjmuję na psychoterapię osoby dorosłe-chętne

i otwarte na zmianę siebie, pragnące poznać mechanizmy swojego funkcjonowania, gotowe by wziąć odpowiedzialność za swoje życie.

© 2023 by Maggie Louise. Proudly created with Wix.com