© 2023 by Maggie Louise. Proudly created with Wix.com

  1.

  Psychoterapia indywidualna

  W Ośrodku Psychoterapii i Coachingu INNER GARDEN prowadzę sesje psychoterapii indywidualnej. Pracuję zarówno długoterminowo (1-2 lata), jak i krótkoterminowo (3-6 msc-y) w zależności od problemów pacjenta. Możliwe są także jednorazowe konsultacje.

  Sesje odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu o stałej porze, trwają 50min. Pierwsze dwie  służą zebraniu szczegółowego wywiadu, sformułowaniu celów pracy i podjęciu decyzji o dalszej współpracy. Kolejne  to już praca terapeutyczna.

  W psychoterapii korzystam z różnych nurtów i integruję je tak by skutecznie pomóc pacjentowi w przezwyciężeniu trudności. Korzystam przede wszystkim z dorobku psychoterapii schematów Younga, z technik terapii poznawczo- behawioralnej, terapii dialektyczno- behawioralnej, gestalt oraz ericksonowskiej. Inspiruję się także filozofią pracy Berta Hellingera i jego uczniów. Uczestniczę w stałych superwizjach.

   

  Podstawą pracy jest dla mnie stworzenie bezpiecznego przymierza między mną a pacjentem.

  Jak wygląda indywidualna sesja terapeutyczna?

  Psycholog razem z pacjentem siedząc na przeciwko siebie rozmawiają. Tematy nie są wymuszane przez terapeutę, to pacjent decyduje o tym o czym chce rozmawiać, na czym się skupić. Jest to rozmowa poufna, tylko w przypadku zagrożenia życia psychoterapeuta może ujawnić informacje z przebiegu sesji. W innych sytuacjach obowiązuje nas tajemnica zawodowa.

  Bywa, że podczas sesji terapeuta robi notatki, są to notatki wyłącznie do wglądu terapeuty.

  Podstawą w pracy indywidualnej jest wzajemny szacunek, szczerość, zaufanie. Idealnie, gdy pacjent czuje się na tyle swobodnie, że mówi dokładnie tak jak w danym momencie czuje.

  Kilka ważnych zasad:

  1. Jeśli pacjent spóźnia się na sesję to sesja jest skrócona. Ze względu na innych pacjentów, którzy czekają, sesje nie są przedłużane.

  2. Jeśli pacjent odwołuje sesje w tym samym dniu, pozostaje ona pełnopłatna. Jeli zrobi to choćby dzień wcześniej, wtedy nie ponosi żadnych kosztów.

  3. W każdym momencie terapii pacjent może przerwać spotkania, rekomenduję by poinformować mnie o tym osobiście tak żeby można było się pożegnać i wymienić refleksje o wspólnej pracy.

  4. Terapeuta może skierować pacjenta do lekarza psychiatry, terapeuty uzależnień, seksuologa- jeśli jest taka potrzeba. Może też skierować do innego psychologa jeśli uzna, że dany problem byłby lepiej zrozumiany przez innego specjalistę.

  5. Terapeuta nie wystawia recept, zaświadczeń lekarskich.